ycm

YUG CHETNA MAHAVIDYALAYA

युग चेतना महाविद्यालय, नजरपुर, भरुआ सुमेरपुर

Yug Chetna Family Celebrating 75 Azadi ka Amrit Mahautsav

Some Glimpse of School Rally Photos of Students & Teachers

...
Dheerendra kashyap
...
Dheerendra kashyap
...
Ravi kumar BA 1year
...
Ravi kumar BA 1year
...
Ankit kumar shahu bca 2nd semester
...
Deepak BA 2nd semester
...
...
...
Shyam Mishra
...
Neelam
...
...
Aman
...
Shyam Mishra B.a. final year
...
Rajan
...
Manish Kumar
...
Muhammad Sami
...
Ayush kumar
...
Aditya
...
Shivam tripathi ba 3rd year
...
Shivam verma
...
Ayush kumar
...
Ayush kumar
...
Parath singh
...
Shivam Singh
...
Muhammad Sami B.A.final year
...
Ankit
...
Rajan
...
Ayush kumar
...
...
Shivam Singh
...
Ankit
...
Parath singh
...
Priya gupta
...
Ankit
...
Divya kasaudhan. B.A first year
...
...
Divya kasaudhan. B.A first year
...
Ankit
...
...
Rajan BA 2 year
...
...
ANIKET
...
Yogendra Sonkar
...
Ankit
...
Ankit
...
Priya gupta
...
Vikash
...
ADITYA
...
...
Roshan
...
Roshan
...
Rachana Devi
...
Sunil kumar
...
Vikash
...
...
Vikash
...
Vikash
...
Arun
...
Ashish Kumar shivahare
...
...
Rachana Devi BA 2nd semester
...
...
...
...
Priti Kasaudhan
...
Sunil kumar 3rd year
...
उमिलादेवी
...
𝑺𝒖𝒎𝒊𝒕 𝒚𝒂𝒅𝒂𝒗
...
Neeshu devi
...
Susheel Kumar
...
Vikash
...
Arun
...
Sumit Kumar
...
उमिलादेवीB,Aसेमेरटर
...
Neeshu devi
...
Vikash
...
Sumit Kumar ba 1year
...
Akash kushwaha
...
Neha verma BA 3rd year
...
...
SEETA RAM
...
Vikash
...
Abhishek
...
Neha verma BA final
...
Muhammad Shoaib
...
Harisharan yadav
...
SEETA RAM
...
Muhammad Shoaib
...
Akhilesh gupta
...
Muhammad Shoaib ba 3th year
...
Akhilesh gupta
...
Akhilesh gupta
...
Akhilesh gupta
...
Akhilesh gupta
...
Akanksha
...
Prince
...
Prince
...
Akanksha B.A 1year
...
Akhilesh gupta BA || semester
...
Vikash
...
Akanksha BA 2nd semester
...
SACHIN SAHU
...
Abhay singh
...
...
Rachana Devi BA 1st year 2nd semester
...
Vikash ba 2nd semester
...
Akanksha B.A 1year
...
SACHIN SAHU BA 3rd
...
Rahul
...
Rahul
...
Rahul
...
Swatantra singh chauhan
...
Ravi Kumar
...
Rudra kumar gupta b.a
...
Rudra kumar gupta b.a
...
Rudra kumar gupta b.a
...
Rudra kumar gupta b.a
...
Rudra kumar gupta b.a
...
Sweta Sahu
...
Raj sharma
...
Rudra kumar gupta b.a
...
...
...
Rudra kumar gupta b.a
...
Sandhya ba 2nd semester
...
Akhilesh gupta BA 1st year
...
Sandhya ba 2nd semester
...
Sandhya ba 2nd semester
...
SHIVPOOJAN
...
Ravi Kumar
...
...
Sanjay ba 1year
...
Sandhya ba 2nd semester
...
Antimasingh
...
Antimasingh
...
Antimasingh
...
Antimasingh
...
Antimasingh
...
RITESH
...
Antimasingh
...
Antimasingh
...
...
Rajkaran
...
...
RITESH
...
Rajkaran
...
Rajkaran
...
Himanshu
...
Priti Kasaudhan
...
Priti Kasaudhan
...
...
Rajkaran
...
Akhilesh gupta BA 1st year
...
...
Himanshu
...
Akhilesh gupta BA 1st year
...
Akhilesh gupta BA 1st year
...
Alshifa
...
RITESH
...
...
Shweta singh
...
...
Shweta singh BA 2022 2semester
...
Alshifa B.A 1st year
...
Alshifa B.A 1st year
...
Akhilesh gupta BA 1st year
...
Naresh kumar
...
Alshifa B.A 1st year
...
Sanjay kumar
...
Roshani yadav
...
...
Roshani yadav
...
Sanjay kumar b.a 2 semesters
...
Shivam Singh dikhit
...
...
Maya devi
...
Raj Kumar BA 3 year
...
Maya devi
...
Maya devi
...
Pushendra kumar
...
Asheesh Sahu
...
Deeksha pal
...
Asheesh Sahu
...
Arun kumar B.A.3year
...
...
Maya devi
...
...
Rishi kumar
...
Maya devi
...
Raj Kumar BA 3year
...
Arun kumar B.A.3year
...
Rishi kumar
...
Maya devi
...
Asheesh Sahu
...
Neha Verma BA final year
...
Neha Verma BA final year
...
Madhu Devi B.A. second semester
...
Maya devi
...
Ma
...
Harshita
...
Harshita
...
...
Nidhi kumari BA 1year
...
SAURABH KUMAR ,BA 3 year
...
SHIV KUMAR
...
Rekha devi
...
Sakshi devi
...
Rekha devi
...
Ankit
...
Manvendra Pratap
...
Abhi shek
...
Roshani yadav
...
Roshani yadav
...
Abhi shek
...
Abhi shek
...
Kajal devi
...
Vinod kumar B.A Ist/ year .
...
Abhi shek
...
Kajal devi B. A first year
...
Sapna devi B. A first year
...
Sapna devi B. A first year
...
Shubham gupta
...
Shweta singh BA 2nd semester
...
Shubham gupta
...
Ankit
...
Shubham gupta ba1st year
...
Mratyunjay tiwari
...
Roshani yadav
...
Roshani yadav
...
Roshani yadav
...
Roshani yadav
...
Roshani yadav
...
Mrityunjay tiwari Ba 2nd semester
...
Shashi Babu
...
Harsh yadav
...
Shashi Babu
...
DHEERENDRA
...
Kalpana kushwaha
...
Abhishek Kumar
...
Abhishek Kumar
...
...
Shri Ram
...
Shri Ram
...
Shri Ram
...
Shri Ram
...
Shri Ram
...
Shri Ram
...
...
Deepak 2nd samestar
...
Abhishek Singh
...
Abhishek Singh
...
Dhirendra pratap singh
...
Dhirendra pratap singh
...
Dhirendra pratap singh
...
Svatantra Singh
...
Rashi Shivhare
...
Rashi Shivhare
...
Anjali devi
...
Anjali devi b.A 3rd year
...
Guru prasad
...
Manoj Kumar
...
Vijay kumar
...
...
...
...
Vijay kumar
...
Vijay kumar
...
Vijay kumar 2end year
...
Akshaykumar BA2 year
...
Shalu
...
Akshaykumar BA2 year
...
Priyanka
...
Priyanka B.A. final year
...
Ankit Kumar Sahu BCA 2nd semester
...
DEEPALI gupta
...
DEEPALI gupta
...
SHAILENDRA
...
DEEPALI gupta
...
Manisha devi B.A first year
...
Neha Devi B.A first year
...
Sarita Devi B.A first year
...
Akanksha b.a. 1st year
...
...
...
अवनीश कुशवाहा BA 1ST YEAR
...
Shalu
...
Shalu
...
Shalu
...
Shalu
...
Shweta
...
Shweta b.a 3 year
...
...
Shweta B. A yar
...
...
Hritik BA 1st Year
...
Hritik BA 1st Year
...
Khushbu
...
𝑺𝒖𝒎𝒊𝒕 𝒚𝒂𝒅𝒂𝒗 𝑩.𝑨 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍 𝒚𝒆𝒂𝒓
...
...
Hritik Shivhare BA 1st Year
...
Shivam sahu
...
Shivam sahu BA 1st year
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Kamaldeep
...
...
Sanjeev Kumar
...
Sanjeev Kumar
...
Sanjeev Kumar
...
Sanjeev Kumar
...
Sanjeev Kumar
...
Sanjeev Kumar
...
Sanjeev Kumar
...
Sanjeev Kumar
...
Sanjeev Kumar
...
Sanjeev Kumar
...
Sanjeev Kumar
...
Sanjeev Kumar
...
Sanjeev Kumar
...
Sanjeev Kumar
...
Ankit Kumar Sahu BCA 2nd semester
...
ATUL KUMAR
...
Ankit Kumar Sahu BCA 2nd semester
...
Kishan shivhare
...
Ankit Kumar Sahu BCA 2nd semester
...
Dheerendra kashyap BCA 2nd semester
...
Ajay Kumar verma
...
Jitendra kushwaha
...
Ajay Kumar verma B. A second semester
...
Rahul Gupta
...
Gaurav Srivastava
...
Gaurav Srivastava
...
Ragni sahu
...
Ragni sahu
...
Rajneesh BA 3semester 2022
...
Ragni sahu
...
Horilal
...
Horilal
...
Megha
...
Megha
...
Megha
...
Manorama b.a 3year
...
...
Saurabh B.A second semester
...
Somya gupta B. Sc first year
...
Subhanshoo sahoo Ba 1year
...
Rama kant
...
ATUL KUMAR BA 3rd YEAR
...
Ragni sahu
...
Rahul BA 3rd year
...
...
...
...
...
...
...
...
Sanjeev Kumar 1st year
...
Sanjeev Kumar 1st year
...
...
Sanjeev Kumar 1st year
...
Vikas ba 2semester
...
Sanjeev Kumar 1st year
...
Anudeep Kumar Savita
...
Priya sarma
...
Priya sarma
...
Priya sarma
...
Diksha devi
...
...
...
...
...
...
Diksha devi 3rd
...
Ankit Bsc 2nd semester
...
Diksha devi B.A 3rd year
...
Neeshu devi ba 3er
...
Nandlal
...
Ram singh
...
Dinesh Kumar
...
Dinesh Kumar
...
Dinesh Kumar
...
Dinesh Kumar
...
Anya Bajpeyi
...
Anya Bajpeyi
...
...
...
Anya Bajpeyi
...
Shivam sahu B.A 2nd semester
...
Priyanshika
...
Manish pandey
...
Harisharan yadav
...
Dileep Kumar BA 1st year
...
Dileep Kumar
...
Anuj kumar gupta BA final
...
Anuj kumar gupta BA final
...
Surendra kumar
...
Abhi sahu
...
Surendra kumar
...
Vimal Kumar B.A Final year
...
Vimal Kumar B.A Final year
...
Sakshi devi
...
Sakshi devi
...
Pankaj sahu
...
...
Sonam
...
Sonam
...
Sonam
...
Sonam
...
Yachana
...
Abhiraj
...
Vinay kumar
...
Vinay kumar
...
Mahendra kumar
...
Rohan Kumar
...
Kalpana B A final year
...
Kalpana B A final year
...
Mohani devi
...
Mohani devi
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...